Voorbeelden

Aan de hand van onderstaande voorbeelden willen we het gebruik van GRO illustreren. Het betreffen echter geen volledig afgewerkte dossiers, maar eerder uitreksels om het gebruik van elk criterium toe te lichten. Om verwarring te voorkomen, hebben we scores uit vorige versie van GRO vertaald naar de GRO 2020 versie.

Per criterium

Criteria voor Site

Criteria voor Gebouw

Wij danken alle betrokken partijen voor hun bijdrage aan deze voorbeelden.