Uitvoering

GRO TIJDENS DE VERSCHILLENDE PROJECTFASEN
> Uitvoering​

Fase “Uitvoering” in GRO

Aandachtspunten tijdens deze fase

Tijdens de uitvoeringsfase worden de concepten en principes uit de ontwerpfase bewaakt. Kennisoverdracht van de ene naar de andere fase is essentieel:

 • Bewaking van het integraal ontwerp
 • Samenwerking en afstemming met de verschillende partijen op de werf
 • Naleving van het bestek en de uitvoeringsplannen
 • Alternatieve oplossingen grondig afwegen
 • Voorbereiding voor de exploitatiefase (BIM, PID, monitoring …)
 • Continuïteit in de opvolging zodat informatie niet verloren gaat

 

Tijdens de uitvoering van de werken treden er regelmatig onvoorziene omstandigheden op zoals meerwerken of bijkomende wensen, waardoor afwijkingen ten aanzien van het bestek en/of de eisen van GRO onvermijdelijk worden. Er is voldoende overleg nodig tussen de opdrachtgever, het ontwerpteam en de aannemer om de ambitie op het vlak van duurzaamheid waar te maken.

werf project Kantoor 2023

circulair beton

Naleving van de eisen bewaken

Het naleven van GRO zal regelmatig als agendapunt tijdens de werfvergaderingen besproken worden.bijvoorbeeld:

 • bij het goedkeuren van de technische fiches
 • bij de materiaalkeuze
 • het kiezen van de correcte energielabels
 • ….

 

Bij eventuele wijzigingsvoorstellen bewaakt men dat de ambitie binnen GRO (en uiteraard andere randvoorwaarden van het project) gegarandeerd blijft. Vaak zal er een afweging gebeuren betreffende de impact van de voorgestelde wijziging.

Enkele aandachtspunten voor de opdrachtgever


 • Het naleven van GRO komt regelmatig aan bod tijdens de werfvergaderingen.
 • Het is aangeraden om een project niet enkel aan het einde van een fase te evalueren maar voor een continue begeleiding te zorgen.

Enkele aandachtspunten voor het ontwerpteam


 • Het naleven van GRO komt regelmatig aan bod tijdens de werfvergaderingen.
 • De documenten die als bewijslast zullen dienen voor de oplevering worden reeds tijdens de uitvoering verzameld.