Archive

Functieneutraliteit

12:14 17 september in
0

Functieneutraliteit wordt hier gedefinieerd als de capaciteit van een gebouw om een andere functie te huisvesten met beperkte bouwtechnische ingrepen....

EPB

12:12 17 september in
0

Energieprestatie en Binnenklimaat. De energieprestatieregelgeving legt eisen op voor isolatie, installaties, ventilatie en oververhitting....

Demontage

12:12 17 september in
0

Demontage bestaat uit het één voor één scheiden van elementen van een groter geheel om die opnieuw te gebruiken in andere bouwwerkzaamheden. Doel is om deze elementen te recupereren en hergebruiken....

Bouwteam

12:10 17 september in
0

Een bouwteam is een projectgebonden samenwerking, van bij de start van de opdracht (ontwerpfase) tot aan de uitvoeringsfase, waarin naast andere bouwprofessionals minstens de bouwheer, ontwerpers, advies- en ingenieursbureaus en uitvoerders zijn betrokken, met als doel een meerwaarde te creëren voor de opdrachtgever door de...

BIM

12:09 17 september in
0

Building Information Model (het bouwinformatiemodel) is een digitaal model dat een virtuele weergave van het bouwwerk vormt, waarbij geometrie en andere informatie over de elementen in het bouwwerk aan elkaar gekoppeld worden....

Aanpasbaar

12:07 17 september in
0

Een bouwwerk is aanpasbaar als het daadwerkelijk kan worden veranderd en efficiënt in overeenstemming kan worden gebracht met nieuwe noden en wensen....

BEH1

13:36 13 augustus in
0

Het uitrusten met de nodige voorzieningen om het energiegebruik te registreren, analyseren en indien nodig bij te sturen en te optimaliseren...

TOE2

13:35 13 augustus in
0

De mogelijkheid voorzien om gebouwen en hun omgeving zoveel mogelijk open te stellen voor derden. Slim samen gebruiken, in tijd en ruimte....

TOE1

13:35 13 augustus in
0

Toekomstige aanpasbaarheid mogelijk maken door flexibiliteit, functieneutraliteit en ontwerp voor demontage....

LCC3

13:35 13 augustus in
0

Het reduceren van de verbruikskosten voor energie....