Archive

monitoring

12:50 17 september in
0

Gedetailleerde metingen waarbij verschillende parameters van een gebouw (zoals energieverbruik, waterverbruik, comfort, ….) kunnen worden opgevolgd....

bereikbaar

12:47 17 september in
0

Kan iedereen er geraken, bijvoorbeeld met het openbaar vervoer? En zonder drempels of omwegen? (de graad van toegankelijkheid wordt bepaald door de ‘keten van toegankelijkheid’. Het is van belang dat de route die gebruikers moeten afleggen, alsook de activiteit die men wenst uit te voeren in...

PID

12:45 17 september in
0

Het postinterventiedossier (PID) van een bouwwerk is het dossier dat alle elementen bevat die nuttig kunnen zijn voor de veiligheid en de gezondheid van de mensen die later werkzaamheden zullen uitvoeren aan het gebouw (bv. onderhoud en herstellingen, verbouwingen, sloopwerk). Het dossier is vergelijkbaar met...

BEO-veld

12:44 17 september in
0

BEO staat voor “Boorgaten Energie Opslag”. Bij de toepassing van geothermie voor grotere projecten zal er een aaneenschakeling van meerdere verticale boorgaten nodig zijn....

penta energetica

12:43 17 september in
0

De penta energetica wordt als leidraad gebruikt voor de energiezuinige ontwerpen van de gebouwen. 1.  De ontwerpen worden geoptimaliseerd qua compactheid en flexibiliteit. 2.  Vrije energie uit de natuur gebruiken (zonnewinsten, daglicht, …). 3. Investeren in passieve technieken zoals goede isolatie, constructieve zonwering en voldoende massa zodat de behoefte...

2-stapsprocedure

12:41 17 september in
0

Het betreft een overheidsopdracht in 2 stappen. Bij de bekendmaking wordt er een oproep tot kandidaatstelling van geïnteresseerde inschrijvers gedaan (= stap 1). Na kwalitatieve selectie zal de overheid aanduiden welke inschrijvers ook effectief een offerte mogen indienen (= stap 2)....

Design & Build & Finance & Maintain

12:40 17 september in
0

DBF staat voor Design (ontwerpen), Build (bouwen) en Finance (financieren). In een DBF-project worden het ontwerp, de bouw en de financiering van een gebouw in één enkel contract aanbesteed en toevertrouwd aan een partij of een consortium van partijen. Bij DBFM staat de M van Maintain...