Archive

bruikbaar

16:28 03 december in
0

Kunnen mensen er doen wat ze van plan zijn? (de graad van toegankelijkheid wordt bepaald door de ‘keten van toegankelijkheid’. Het is van belang dat de route die gebruikers moeten afleggen, alsook de activiteit die men wenst uit te voeren in en rond het gebouw voor...

betreedbaar

16:27 03 december in
0

Kan iedereen er gemakkelijk binnen of buiten ? Ook als je geen trappen kan nemen? (de graad van toegankelijkheid wordt bepaald door de ‘keten van toegankelijkheid’. Het is van belang dat de route die gebruikers moeten afleggen, alsook de activiteit die men wenst uit te voeren...

MIL2

12:43 27 september in
0

Luchtvervuiling heeft een negatieve impact op de gezondheid van de mens, vooral van kwetsbare groepen zoals jongeren....

Brownfield

12:56 17 september in
0

Brownfields zijn verlaten of onderbenutte terreinen die moeizaam tot herontwikkeling komen omwille van diverse factoren zoals complexiteit, hoge ontwikkelingskosten, onzekerheden, ...

station-based

12:55 17 september in
0

Een deelsysteem voor fietsen of auto’s waarbij er een auto- of fietsdeelstation aanwezig is. Er is bijgevolg een vaste parkeerlocatie....

free-floating

12:55 17 september in
0

Een deelsysteem voor fietsen of auto’s waarbij er geen auto- of fietsdeelstation aanwezig is. Dit is een flexibel systeem waarbij er geen vaste parkeerlocatie is....

Materialenpaspoort

12:53 17 september in
0

Uitwisselbare digitale datasets die de eigenschappen van materialen en assemblages vastleggen, zodat leveranciers, ontwerpers en gebruikers er de hoogst mogelijke waarde aan kunnen geven en ze allemaal naar materiaallussen kunnen oriënteren. De beschikbaarheid en de relevantie van deze gegevens, met name de gebruiksgeschiedenis en het...

IBA

12:53 17 september in
0

Individuele Behandeling van Afvalwater...