Privacyverklaring GRO-website

De GRO-website is een initiatief van het Vlaams agentschap Facilitair Bedrijf, het Waals agentschap Service Public de Wallonie en de Brusselse administratie Leefmilieu Brussel met als doel de toegang tot GRO te bevorderen voor een publiek van professionals uit de bouwsector. Deze partijen treden op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en hebben hieromtrent afspraken gemaakt. Op deze pagina gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord “wij” om te verwijzen naar de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. In het kader van de website verwerken wij bepaalde persoonsgegevens, waardoor de wetgeving inzake verwerking van persoonsgegevens van toepassing is. In deze privacyverklaring wordt de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, nader toegelicht.

Voor eventuele bijkomende informatie en vragen, alsook opmerkingen en suggesties over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en om de rechten die de regelgeving u toekent, uit te oefenen, kunt u ons steeds contacteren via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

Agentschap Facilitair Bedrijf
Havenlaan 88 bus 60, 1000 Brussel
KBO nummer: 0316.380.841
Telefoonnummer: 02 553 20 00
E-mailadres: privacy@gro-tool.be

 

 

Welke gegevens verwerken we en waarom?

 

E-mailadressen, naam, voornaam, profiel, bedrijf

De GRO-website heeft een contactformulier waar u uw vragen kunt stellen en contact op kan nemen met de verantwoordelijken van de website. Daarbij worden de persoonsgegevens die u ingeeft door ons verwerkt. Indien u geen e-mailadres opgeeft, kunnen wij uw vraag immers niet beantwoorden. Uw naam, uw profiel en de inhoud van u bericht zijn noodzakelijk om uw vraag zo correct mogelijk te kunnen beantwoorden. 
Via de GRO-website kan u inschrijven voor GRO-opleidingen. Daarbij worden de persoonsgegevens die u ingeeft door ons verwerkt. Uw naam, uw profiel en uw bedrijf zijn noodzakelijk om in te schrijven voor de opleidingen. 

De toepasselijke verwerkingsgrond voor deze verwerkingen is het uitvoeren van de door u gevraagde dienst (artikel 6.1.b) AVG) met name om te antwoorden op uw vraag en in te schrijven voor opleidingen.

 

IP-adressen

Door middel van cookies wordt onder meer uw IP-adres verwerkt. Meer informatie hierover vindt u in onze cookieverklaring.

De verwerking van uw IP-adres gebeurt op basis van uw toestemming (artikel 6.1.a) AVG).

 

Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens (e-mail, naam, voornaam, profiel, bedrijf, inhoud van het bericht) gedurende de periode die nodig is om u bepaalde diensten de verlenen (antwoorden op uw vragen, ondersteuning, inschrijven voor opleidingen enz.).

 

Welke gegevens delen wij met derden

Uw persoonsgegevens zullen enkel worden meegedeeld met onze verwerkers, waaronder de helpdesk, waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben en zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan deze hierboven beschreven.

 

Welke rechten heeft u?

 

U heeft verschillende rechten bij de verwerking van persoonsgegevens, met name:

  • het recht op inzage in uw persoonsgegevens;
  • het recht op verbetering van uw persoonsgegevens;
  • het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
  • het recht beperking van de verwerking;
  • het recht om uw toestemming in te trekken; en
  • het recht om u te verzetten tegen een verwerking.

Verzoeken tot uitoefening van uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u richten aan de functionaris voor gegevensbescherming via privacy@gro-tool.be of via bovenstaande contactgegevens.

Waar kunt u klacht indienen?

 

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u ons steeds contacteren via privacy@gro-tool.be of via bovenstaande contactgegevens.

Daarnaast kunt u ook steeds een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat deze verwerking inbreuk maakt op de toepasselijke wet- en regelgeving.

Met name: