Oplevering

GRO TIJDENS DE VERSCHILLENDE PROJECTFASEN
> Oplevering​

Fase “Voorlopige oplevering” in GRO

Aandachtspunten tijdens deze fase

Bij voltooiing van de werken zal men overgaan tot de voorlopige oplevering. Kennisoverdracht van de ene naar de andere fase is essentieel:

 • Toezien op het behalen van de duurzaamheidsambitie
 • Metingen uitvoeren ter staving van de beoogde comforteisen (akoestiek, binnenluchtkwaliteit, thermisch comfort…)
 • Naleving van het bestek en de uitvoeringsplannen
 • Voorbereiding voor de exploitatiefase (as-built dossier, BIM, PID, monitoring …)
 • Continuïteit in de opvolging zodat informatie niet verloren gaat

Bewijsvoering

Tijdens de uitvoering van de werken werd het nodige bewijsmateriaal voorbereid voor de voorlopige oplevering.

Het ontwerpteam dient een document in met alle bewijslast waarom gevraagd wordt. Het samenvattende overzicht met de radardiagrammen maakt hier deel van uit.

Eventuele afwijkingen t.o.v. de vorige fase dienen gemotiveerd te worden.

Fase “Definitieve oplevering” in GRO

Aandachtspunten tijdens deze fase

Na de waarborgtermijn kan men overgaan tot de definitieve oplevering van de werken.
Kennisoverdracht naar deze laatste fase is essentieel:

 • Toezien op het behalen van de duurzaamheidsambitie
 • Naleving van het bestek en de uitvoeringsplannen
 • Voorbereiding voor de exploitatiefase (as-built dossier, BIM, PID, monitoring …)
 • Wat zijn de laatste ontbrekende elementen
 • Continuïteit in de opvolging zodat informatie niet verloren gaat

Bewijsvoering

Het merendeel van de bewijslast van de fase definitieve oplevering komt overeen met die van de voorlopige oplevering. Enkel aanpassingen, wijzigingen, meetrapporten, etc. die in de garantieperiode doorgevoerd worden, vallen hieronder.

Enkele aandachtspunten voor de opdrachtgever


 • Het is aangeraden om een project niet enkel aan het einde van een fase te evalueren maar voor een continuebegeleiding te zorgen.
 • Het bestek bepaalt welke metingen bij oplevering moeten gebeuren en welke aspecten in toekomst gemonitordzullen worden (energie- en waterverbruik, comfortparameters,…)
 • Voorbereiding van de exploitatiefase: via monitoring en goed beheer wordt er gegarandeerd dat de gerealiseerde prestaties ook behouden blijven (idealiter verbeterd) gedurende de levenscyclus van een gebouw.

Enkele aandachtspunten voor het ontwerpteam

 

 • Voorbereiding van de exploitatiefase
 • Het ontwerpteam bezorgt alle nodige documenten voor de bewijslast aan de opdrachtgever:
  • de ingevulde overzichtsfile voor de fase “voorlopige oplevering” of “definitieve oplevering”
  • de radardiagrammen
  • alle noodzakelijke bewijslast voor alle criteria (ingevulde rekenbladen, checklists, rekennota’s, analyses,…)

Zodra een fase is ingevuld verschijnen de resultaten ook in het tabblad ‘Overzicht alle fases’ in de overzichtsfile Gebouw.

 • Indien er geen wijzigingen zijn ten aanzien van de voorgaande fase kan de bewijsvoering overgenomen worden.
  Aanvullingen en wijzigingen worden in een andere kleur aangeduid.