Recycleren

Recycleren

12:31 17 september in
0
Home / glossary / Recycleren

Recyclage is elke nuttige toepassing waardoor afvalstoffen opnieuw worden bewerkt tot producten of stoffen. Deze bewerkingen omvatten een structurele verandering (fysisch of chemisch) van het materiaal. Dit omvat wel het opnieuw bewerken van organisch afval, maar niet energie-terugwinning, noch het opnieuw bewerken tot materialen die bestemd zijn om te worden gebruikt als brandstof of als opvulmateriaal.