Levenscyclus

Levenscyclus

12:21 17 september in
0
Home / glossary / Levenscyclus

Opeenvolgende stadia van een product of dienst zoals ontwerp, materiaalwinning, productie, distributie, gebruik en einde levensduur. In een lineaire economie wordt er een levenscyclusanalyse gemaakt van wieg tot graf (cradle to grave), terwijl een circulaire economie de kringlopen eerder wil sluiten van wieg tot wieg (cradle to cradle).