Lekdebiet

Lekdebiet

12:20 17 september in
0
Home / glossary / Lekdebiet

Het lekdebiet is de snelheid waarmee het water uit de collectieve ruimte naar de afvoer stroomt (riool, rivier, watervlak, lager gelegen collectieve ruimte …). Deze snelheid wordt uitgedrukt in liter per seconde en per hectare. Het maximale lekdebiet dient zo laag mogelijk te zijn.