free-floating

free-floating

12:55 17 september in
0
Home / glossary / free-floating

Een deelsysteem voor fietsen of auto’s waarbij er geen auto- of fietsdeelstation aanwezig is. Dit is een flexibel systeem waarbij er geen vaste parkeerlocatie is.