Urban mining

Urban mining

12:34 17 september in
0
Home / glossary / Urban mining

De circulaire economie beschouwt bestaande gebouwen als een ‘mijn van materialen’ en afval als grondstof. Door materialen uit de bestaande gebouwen te recupereren, kan men onder meer de ontginning van nieuwe grondstoffen vermijden. Er kunnen verschillende acties ondernomen worden om bestaande of toekomstige gebouwen op die manier te exploiteren en ze daadwerkelijk als materialenbank te beschouwen.