2-stapsprocedure

2-stapsprocedure

12:41 17 september in
0
Home / glossary / 2-stapsprocedure

Het betreft een overheidsopdracht in 2 stappen. Bij de bekendmaking wordt er een oproep tot kandidaatstelling van geïnteresseerde inschrijvers gedaan (= stap 1). Na kwalitatieve selectie zal de overheid aanduiden welke inschrijvers ook effectief een offerte mogen indienen (= stap 2).