Archive

2-stapsprocedure

12:41 17 september in
0

Het betreft een overheidsopdracht in 2 stappen. Bij de bekendmaking wordt er een oproep tot kandidaatstelling van geïnteresseerde inschrijvers gedaan (= stap 1). Na kwalitatieve selectie zal de overheid aanduiden welke inschrijvers ook effectief een offerte mogen indienen (= stap 2)....

Aanpasbaar

12:07 17 september in
0

Een bouwwerk is aanpasbaar als het daadwerkelijk kan worden veranderd en efficiënt in overeenstemming kan worden gebracht met nieuwe noden en wensen....

BEH1

13:36 13 augustus in
0

Het uitrusten met de nodige voorzieningen om het energiegebruik te registreren, analyseren en indien nodig bij te sturen en te optimaliseren...

BEO-veld

12:44 17 september in
0

BEO staat voor “Boorgaten Energie Opslag”. Bij de toepassing van geothermie voor grotere projecten zal er een aaneenschakeling van meerdere verticale boorgaten nodig zijn....

bereikbaar

12:47 17 september in
0

Kan iedereen er geraken, bijvoorbeeld met het openbaar vervoer? En zonder drempels of omwegen? (de graad van toegankelijkheid wordt bepaald door de ‘keten van toegankelijkheid’. Het is van belang dat de route die gebruikers moeten afleggen, alsook de activiteit die men wenst uit te voeren in...

betreedbaar

16:27 03 december in
0

Kan iedereen er gemakkelijk binnen of buiten ? Ook als je geen trappen kan nemen? (de graad van toegankelijkheid wordt bepaald door de ‘keten van toegankelijkheid’. Het is van belang dat de route die gebruikers moeten afleggen, alsook de activiteit die men wenst uit te voeren...

BIM

12:09 17 september in
0

Building Information Model (het bouwinformatiemodel) is een digitaal model dat een virtuele weergave van het bouwwerk vormt, waarbij geometrie en andere informatie over de elementen in het bouwwerk aan elkaar gekoppeld worden....

BIN1

13:25 13 augustus in
0

De aandacht vestigen op een goede akoestiek om het comfort van de gebruiker te verhogen....