Download GRO

Disclaimer:

Deze versie is nog de Vlaamse versie van GRO. De drie gewesten werken samen aan een nieuwe gezamenlijke versie om zo GRO toepasbaar te maken in heel België. Deze versie zal weldra beschikbaar zijn.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest kunnen de volgende criteria als inspiratiebron dienen voor de verbetering van de duurzaamheid van gebouwen, maar de huidige versie van die criteria is deels onverenigbaar met de bestaande gewestelijke milieuregelgeving, -strategieën of -beleidslijnen.

Die onverenigbaarheden zullen worden weggewerkt in de versie die gemeenschappelijk is voor de drie gewesten die binnenkort zal worden uitgebracht.

 • MOB1– Met het openbaar vervoer
  MOB4 – Met de auto of de motorfiets
  MA1 – Ruimtelijke kwaliteit
  MA2 – Bodem – en ruimtegebruik
  MIL1 – Overstromingsrisico
  MIL3 – Buitengeluid
  SOC1 – Erfgoedwaarde
  SOC3 – Integrale toegankelijkheid
 • ENE1 – Energieprestatie
  ENE2 – Hernieuwbare energieën
  MAT1 – Behoud van de grondstoffen
  WAT2 – Waterhergebruik
  WAT3 – Waterafvoer
  OMG3 – Werfbeheer
  TOE1 – Circulair en toekomstgericht ontwerpen

GRO downloaden

Laatste versie van GRO

De laatste versie: GRO 2020.3

Het geheel in een zip-file

De aparte bundels

Gebruikershandleiding

 

Deze handleiding geeft de achtergrond, de opbouw en de werking van GRO weer. Het hoofdstuk ‘GRO op maat maken’ geeft weer hoe men als opdrachtgever met dit instrument aan de slag kan gaan.

Overzichtfiles

Er zijn twee types overzichtsfiles, één voor het gebouw en één voor de site. Hierin wordt de selectie van criteria en de minimale prestatieniveaus bepaald en doorheen een project opgevolgd. Van de overzichtsfile voor gebouwen bestaan er twee versies:

 • klassieke procedures
  (Offertefase, Voorontwerp, Definitief Ontwerp, Aanbestedingsdossier, Voorlopige en Definitieve oplevering)

 • geïntegreerde opdrachten
  (Offertefase, 1e toetsmoment, 2e toetsmoment, Voorlopige en Definitieve oplevering)

Criteria

 

GRO omvat een pool van kwantitatieve en kwalitatieve criteria onderverdeeld in drie categorieën: PEOPLE, PLANET EN PROFIT. Hieruit worden alle criteria geselecteerd, die van toepassing zijn en een raakvlak met de opdracht hebben. Er is een aparte set van criteria om de kwaliteit van de site te beoordelen.

Bijlagen Checklists Rekenbladen

 

Verschillende criteria van GRO bevatten checklists of rekenbladen als bijlage. Alle bijlagen en de BIN Toepassingsmatrix bevinden zich in deze map.

Wijzigingen GRO

 

Wijzigingen t.o.v. versie 2020

Oude versies van GRO

De oude versies van GRO kunt u hier ter informatie downloaden: