Aanbesteding

GRO TIJDENS DE VERSCHILLENDE PROJECTFASEN
> Aanbesteding​

Fase “Aanbesteding” in GRO 

Aandachtspunten tijdens deze fase

Tijdens de aanbestedingsfase worden de concepten en principes uit de ontwerpfase bewaakt. Kennisoverdracht van de ene naar de andere fase is essentieel:

 • Bewaking van het integraal ontwerp
 • Alle eisen worden vertaald naar het bestek en de uitvoeringsplannen
 • De aannemer dient voldoende ingelicht te worden over de werking van GRO
In een “klassieke” procedure zal men tijdens deze fase de aannemer die de werken zal uitvoeren aanstellen. Bij geïntegreerde opdrachten zal deze fase vervallen.

Bewijsvoering

Het ontwerpteam dient telkens een document in met alle bewijslast waarom gevraagd wordt. Het samenvattende overzicht met de radardiagrammen maakt hier deel van uit.

In het document zijn eventueel verwijzingen opgenomen naar de betreffende artikels uit het bestek.

Eventuele afwijkingen t.o.v. de vorige fase dienen gemotiveerd te worden.

GRO in het bestek voor de aannemer

Bij een klassieke procedure werd de ambitie uit GRO door het ontwerpteam vertaald naar technische bepalingen voor de aannemer.

Duurzaamheid kan echter ook als gunningscriterium worden aangewend bij de keuze van de aannemer.

Omschrijf op welke manier GRO voor een integrale aanpak zorgt gedurende de verschillende fases van het project rekening houdende met het programma van eisen en technische vereisten.

Opvolging

Doorheen het project is het nodig de oorspronkelijke ambitie te bewaken. Hiervoor is in GRO de bewijsvoering per fase ingebouwd. Per fase is gedefinieerd met welke bewijsdocumenten de beoogde prestaties gestaafd moeten worden.

In elke fase wordt de stand van zaken geëvalueerd op basis van de gevraagde bewijsdocumenten. De wijze van opvolging en beoordeling maakt deel uit van het bestek.

In realiteit treden echter vaak onvoorziene omstandigheden op zoals budgetoverschrijdingen of bijkomende wensen, waardoor afwijkingen onvermijdelijk worden. Er is voldoende overleg nodig tussen de opdrachtgever en het ontwerpteam.

Enkele aandachtspunten voor de opdrachtgever

 

 • Duurzaamheid kan ook een gunningscriterium zijn in het bestek voor de aannemer.
 • Het is aangeraden om een project niet enkel aan het einde van een fase te evalueren maar voor een continue begeleiding te zorgen.

Enkele aandachtspunten voor het ontwerpteam

 

 • Het ontwerpteam bezorgt alle nodige documenten voor de bewijslast aan de opdrachtgever:
  • de ingevulde overzichtsfile voor de fase “aanbesteding”
  • de radardiagrammen
  • alle noodzakelijke bewijslast voor alle criteria (ingevulde rekenbladen, checklists, rekennota’s, analyses,…)

Zodra een fase is ingevuld verschijnen de resultaten ook in het tabblad ‘Overzicht alle fases’ in de overzichtsfile Gebouw.

 • Indien er geen wijzigingen zijn ten aanzien van de voorgaande fase kan de bewijsvoering overgenomen worden.
  Aanvullingen en wijzigingen worden in een andere kleur aangeduid.